بيرون آوردن گرم
گرمكن هاي القايي خاصي براي بيرون آوردن رينگ هاي
بدون لبه و با يك لبه رولبرينگ هاي استوانه اي موجود
مي باشند. اين گرمكن هاي رينگ را بدون گرم شدن
شفت گرم كرده و با انبساط آن رينگ به راحتي بيرون
( آورده مي شود. گرمكن هاي القايي الكتريكي(شكل 23
داراي يك يا چند كويل مي باشند كه به كمك جريان
متناوب گرم مي شوند.
هنگام كاركرد اين گرمكن ها رينگ حالت مغناطيسي
(آهنربايي) پيدا مي كند، لذا لازم است كه در پايان
عمليات خاصيت مغناطيسي رينگ گرفته شود. استفاده
از تجهيزات الكتريكي بيرون آوردن براي بيرينگ هاي
كوچكي كه مكرراً نصب و بيرون آورده مي شوند از نظر
اقتصادي با صرفه مي باشد.
هنگامي كه لالازم است رينگ داخلي بدون لبه و يا با يك
لبه رولبرينگ ها استوانه اي يا رينگ داخلي بيرينگ هاي
400 ) بيرون آورده شود مي mm بزرگ (تا قطر داخلي
توان از ابزار ارزان تري كه به بيرون كش حرارتي
رينگ معروف است استفاده (thermo-Withdrawal)
كرد.اين ابزار يك رينگ شيار را مي باشد كه از جنس
آلياژ سبك است.

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.