عدم همراستايي

 

زاويه‌اي بين شفت و نشيمنگاه به دليل خمش شفت تحت بار، عدم ماشينكاري دقيق نشيمنگاه و يا وقتي كه طول شفت بين دو بيرينگ بلند مي‌باشد، ايجاد مي‌شود.
بيرينگ‌هاي صلب (Rigid Bearings) نظير بلبيرينگ‌هاي شيار عميق و رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي نمي‌توانند هيچ گونه همراستايي را تحمل كنند و يا فقط مقدار كمي از عدم همراستايي را تحت بار تحمل مي‌كنند. ولي بيرينگ‌هاي خودتنظيم نظير بلبيرينگ خودتنظيم، رولربيرينگ كروي، رولربيرينگ توريدال و رولربيرينگ كروي كف‌گرد (شكل زير) مي‌توانند عدم همراستايي ناشي از بارهاي وارده در حين كاركرد و خطاهاي ناشي از ماشينكاري و نصب اوليه را تحمل كنند.
 

مقادير مجاز عدم همراستايي براي هر نوع بيرينگ در بخش مربوطه به آن بيرينگ آورده شده است. اگر عدم همراستايي از مقدار مجاز بيشتر باشد بايد در طراحي چيدمان دقت بيشتري به كار رود. بلبيرينگ‌هاي كف‌گرد با واشر نشيمنگاه و واشر تكيه‌گاه كروي، Y- بيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌هاي سوزني خودتنظيم (شكل ) مي‌توانند عدم همراستايي اوليه ناشي از خطاي ماشينكاري و نصب را تحمل كنند.

imageart: 

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.