بيرون آوردن بيرينگ ها
در صورتي كه بيرينگ بعد از بيرون آوردن مجددا
استفاده مي شود نيروي اعمال شده براي بيرون
آوردن هرگز نبايد از طريق اجزاي غلتنده منتقل
شود.براي بيرينگ هاي تفكيك پذير رينگ همراه با
مجموعه اجزاي غلتنده و قفسه رامي توان مستقل
از رينگ ديگر بيرون آورد. براي بيرينگ هاي
تفكيك ناپذير ابتدا بايد رينگ لق زا از جاي خود
بيرون كشيد و براي بيرون كشيدن رينگ با
انطباق تداخلي ابزارهايي هك در اين بخش شرح
داده مي شوند ، بكار برد. انتخاب ابزار به نوع و اندازه
بيرينگ و ميزان تداخل بستگي دارد.

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.