در معادلات عمر، تنش‌هاي ناشي از بارهاي خارجي به همراه تنش‌هاي ناشي از توپوگرافي سطح (Surface Topography)، روانكاري و سينماتيك سطوح تماسي غلتشي، در نظر گرفته مي‌شوند. تأثير اين تنش تركيبي بر عمر بيرينگ باعث پيش‌بيني دقيق‌تر عمر كاركرد بيرينگ در هر كاربرد مي‌شود.
توضيح جزئيات كامل تئوري به علت پيچيدگي خارج از حدود است. بنابراين يك روش ساده شده در بخش «عمر اسمي SKF» ارائه مي‌شود. اين روش به استفاده كننده كمك مي‌كند كه از تمام عمر پتانسيل بيرينگ بهره برده و كاهش ابعادي (Downsizing) در طرح‌هاي جديد را تضمين مي‌كند. همچنين تأثير روانكاري و آلودگي بر عمر بيرينگ را به خوبي نشان مي‌دهد.

مكانيزم غالب در خرابي بيرينگ‌هاي غلتشي عموماً خستگي (Fatigue)سطوح تماس مي‌باشد. بنابراين معياري بر اساس خستگي سطوح غلتش براي تعيين ابعاد يك بيرينگ در هر كاربرد خاص كافي است. استانداردهاي بين‌المللي نظير ISO 281 بر اساس خستگي سطوح غلتش مي‌باشند. با اين وجود بايد يادآوري كرد كه يك بيرينگ را مي‌توان به صورت سيستمي در نظر گرفت كه در آن عمر هر يك از اجزاء نظير قفسه، روانكار و آب‌بند، در صورت وجود (شكل زير)، تأثير برابري داشته و حتي در بعضي موارد اهميت بيشتري دارند. در تئوري، عمر بهينه وقتي به دست مي‌آيد كه عمر كلية اجزاي بيرينگ يكسان باشد.

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.