بيرون آوردن بيرينگ ها بر روي غلاف واسطه
بيرينگ هاي متوسط و كوچك را مي توان با ضربات چكش كه از طريق يك رينگ واسطه به بيرينگ وارد
مي شود، را بيرون آورد . بايد توجه شود كه قبل از انجام اين كار بايد مهره غلاف كمي باز شده
باشد.بيرينگ هاي كوچك و متوسط بر روي شفت هاي پله دار را مي توان با ضربات چكش كه از طريق يك
. بوش به مهره از قبل شل شده غلاف واردمي شود، را بيرون آورد 
بيرون آوردن بيرينگ هاي بزرگ بر روي غلالاف واسطه به كمك مهره هيدروليكي بسيار ساده است. براي
استفاده از اين روش بيرينگ بايد در مقابل يك پيشاني نصب شده باشد . اگر بوش داراي سوراخ
و شيارهاي توزيع روغن باشد با روش تزريق روغن عمليات بيرون آوردن بسيار ساده خواهد شد.

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.