منابع متمرکز بازسازی آپارتمان
منابع متمرکز نور در اینجا به منابعی اتلاق می شود که پرتوهای ساطع شده از آنها بخشی از فضا را بیش از بقیه نقاط آن هدف قرار می دهند.
ساده ترین این نوع منابع از همان منابع معلق به وجود آمده است که به جلوگیری از خیرگی مستقیم این منابع پرتوهای آنه به سمت پایین متمرکز شده است (به کمک صفحات پوشاننده که پرتوها را به سمت پایین هدایت کنند)در این حالت بیش از 90 درصد از روشنایی منبع به سمت پایین هدایت می شوند.
این نوع منابع برا ی ایجاد تمرکز بر کف  دربازسازی  کف یا مکث بر روی موضوعاتی که بر روی کف قرار گرفته اند مناسب است .روشن کردن کف می تواند به روابط فضایی یک محیط وضوح بیشتری ببخشد و حس جهت یابی را در فضا تقویت کند.
تمرکز بیش از حد پرتوها به سمت پایین در این حالت می تواند ایجاد خیرگی کند که با فراهم کردن چند نقطه روشن دیگر در محیط یا روی سطوح عمودی می توان آن را برطرف کرد.
برای یکنواختی پخش نور بر سطح دیوار باید هر یک از آنها بین 60 تا 120 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشند.(بسته به قدرت نور دهی لامپ انتخاب شده)و فاصله بین آنها حداقل 75 سانتی متر و حداکثر 150 سانتی متر باشد.در صورت استفاده از لامپ های فلورسنت فاصله این منابع از دیوار باید بین 1.4 تا 1.6 ارتفاع کل دیوار باشد.
برای گسترش یکنواخت روشنایی بر سطح عمود دیوار می توان از نصب منابع نوری بر روی خود دیوار نیز استفاده کرد.در این حالت منبع نور باید حداقل 30 سانتی متر از سقف فاصله داشته باشد تا در اثر حرارت آن سطح بالای چراغ در روی سقف تغییر رنگ ندهد.
به طور کلی به هر روشی که نور یکنواخت را بر سطح عمودی محیط بر یک فضا دربازسازی پخش کنیم تاًثیر بصری آن اندازه فضا را بیشتر جلوه می دهد.علاوه بر این نور پردازی این چنین راهی است برای تاًکید بر بافت و دانه بندی سطح دیوار و یا نقاط و بخش های خاص روی دیوار مانند ورودی ها و خروجی ها و...فرم کلی دیوار.
به همین ترتیب می توان تابش منبع نور را بر سطح سقف متمرکز ساخت.معمولاً به این منظور منبع نور بر روی دیوارها به سمت سقف بر بالای مبلمان مرتفع اتاق (کابینت ها)و یا در لبه طاقچه مانندی که منبع نور را پهن می کند نصب می شوند .برای آسایش بصری و پرهیز از ایجاد خیرگی انعکاسی به وسیله سطح سقف و هم چنین دوری از تاًثیرات بصری مشابه سقف نورانی (یکنواختی و خسته کنندگی)درخشندگی ایجاد شده توسط این منابع نباید از 1700 تجاوز کند .لامپ های فلورسنت در این حالت باید حداقل 60 سانتی متر و لامپ های تخلیه ای حداقل 90 سانتی متر با سقف فاصله داشته باشند تا نور یکنواخت پخش شده و به صورت لکه های نورانی تیره و روشن دیده نشود.
در این حالت نور پردازی سطح سقف علاوه بر آنکه به عنوان یک منبع نور ثانوی گسترده عمل می کند به فضا احساس وسعت می بخشد.دربازسازی فضاهای بزرگی که سقفی با ارتفاع کم دارند نور پردازی این چنین ارتفاع بصری اتاق را افزایش می دهد.به این ترتیب سنگینی سقف تیره بر ادراک ناظر از بین میرود.در مواردی نیز منابع نور متمرکز این چنین بر عناصر سازه ای یا دیگر اجزا سقف تاًکید می کنند.
برای تمرکز بر یک نقطه از فضا (مثلاً مجسمه ای بر روی پایه در طراحی داخلی )می توان از انواع منابع نوری استفاده کرد که غالباً نیازمند محاسبات خاصی نیست.اما در بسیاری از موارد با استفاده از لامپ های التهابی یا دیگر منابع نقطه ای نور می توان مخروط ناقصی از نور بر روی یکی از دیوارها ایجاد کرد که زمینه و موضوع قرار گرفته در آن نقطه به شدت جلب توجه خواهد کرد.تکرار این مخروط ها ی ناقص بر روی یک سطح عمدی در یک فضا می تواند ایجاد ریتم و ضرب آهنگی از نور کند.

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.