1. ترک
برینگ دارای ترکهای شدید در صورتیکه تحت بار سنگین قرار گیرد از کار خواهد افتاد.
2. تغییر شکل
از آنجائی که قفسه ها از مواد نرم ساخته می شوند، آسیب پذیری آنها در برابر نیروهای خارجی یا تماس با قطعات مجاور زیاد است.
شکستگی قفسه در بلبرینگ شیار عمیق
شکستگی قفسه در رولبرینگ مخروطی
تغییر شکل قفسه رولبرینگ استوانه ای
شل شدن پرچ قفسه رولبرینگ استوانه ای 
3. زنگ و خوردگی 
اگر بر روی قفسه علائم زنگ زدگی یا خوردگی مشاهده شود، می توان چنین فرض نمود که حلقه های برینگ و اجزاء غلتشی نیز دچار این عیوب شده است.
4. سایش
همانگونه که قبلاً نیز توضیح داده شد، قفسه تحت شرایط زیر قادر به ادامه کار نیست زیرا در حالات مذکور چرخش اجزاء غلتشی با اشکال مواجه خواهد شد: قفسه ایکه حفره های مربوط به قرار اجزاء غلتشی آن سائیده شده باشد، قفسه ایکه قادر به نگهداری جزء غلتشی نباشد، قفسه ایکه سطح راهنمای مربوط به حلقه آن نامتقارن یا بشدت سائیده شده باشد. 
5. شل شدن پرچها
علل این امر عبارتند از: طریقه نصب غلط، بار ممان، بار متغیر، ارتعاش و نظایر آن. برینگ با این عیب قابل استفاده مجدد نیست.

Leave a comment

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.